Úplná profesní kvalifikace

Možnost získání výučního listu v oboru kuchař – číšník, zaměření kuchař  Vykonání závěrečné zkoušky (školský zákon, § 113 c) Osoba s alespoň základním vzděláním, která podle zvláštního právního předpisu získala profesní kvalifikace, potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání, může, i bez předchozího vzdělávání ve střední […]

Čtěte více