Informace pro budoucí prváky

Všem žákům, kteří byli přijati a odevzdali v termínu zápisový lístek zasíláme informace o nástupu do školy, zařazení do třídy a na praxi, pracovních pomůckách, učebnicích, fungování školní jídelny a celkovém způsobu studia na naší škole.

Shrnutí naleznete zde