Příjímací řízení pro tříleté obory

Přijímání přihlášek do 1. kola bylo ukončeno. Všem uchazečům o studium byl zaslán informační dopis a registrační číslo.

Všechny další informace k přijímacímu řízení naleznete zde

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 pro obory studia s výučním listem  

  •  Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o obory Kuchař-číšník, Pekař, Cukrář
  • Platí i pro zkrácené studium

Pro uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení do tříletých oborů studia byla stanovena tato kritéria přijímacího řízení:

Uchazeči nekonají přijímací zkoušky!

Uchazeči jsou přijímáni podle průměru za první a druhé pololetí předposledního úplného ročníku a první pololetí posledního ročníku základní školy (do průměru nezapočítáváme chování) až do stanoveného počtu žáků v jednotlivých tříletých oborech studia. V případě stejného průměru rozhodují o pořadí uchazeče známky z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka, respektive průměr těchto známek.

Při stanovení pořadí přihlížíme též k hodnocení chování žáka, případně k hodnocení z hlediska zájmu o obor, pokud toto hodnocení bude součástí přihlášky.