Závěrečné zkoušky v podzimním termínu

Závěrečné zkoušky:

písemná zkouška – v pátek 13. září 2019 od 8.00 hodin

praktická zkouška – od 16. do 20. září 2019 dle pokynů vedení odborného výcviku

ústní zkouška – v pondělí 23. září 2019 od 8.00 hodin v učebně č. 5