Opravné a doplňkové zkoušky srpen 2019

Všichni, kteří měli z nějakého předmětu nedostatečnou, se dostaví k opravným zkouškám v termínech stanovených ředitelkou školy. Pro žáky, kteří měli neklasifikováno z TV, je také stanoven jednotný termín zkoušky. A ti, kteří měli neklasifikován nějaký jiný předmět, si musí domluvit zkoušku sami s vyučujícím a vykonat jí do 30. srpna. Učitelé budou k dispozici ve škole od pondělí 26. srpna 2019.

Zkušební komise a rozpis komisionálních opravných zkoušek žáků

srpen 2019

Úterý 27. 8. 2019

Informační technologie

Předseda: Mgr. Brunclíková

Zkoušející: Mgr. Vach, přísedící: Mgr. Brunclíková

9.00 hodin v budově školy, učebna ICT, 15 minut příprava, 15 minut zkoušení

 Matematika 

Předseda: Mgr. Jarkovská

Zkoušející: Mgr. Jarkovská, přísedící: Ing. Červená

9.00 hodin v budově školy, učebna č. 7, 15 minut příprava, 15 minut zkoušení

 Technologie 

Předseda: Mgr. Klouda

Zkoušející: Bc. Kožíšková, přísedící: Mgr. Klouda

9.00 hodin v budově školy, učebna č. 2, 15 minut příprava, 15 minut zkoušení

 Základy společenských věd 

Předseda: Mgr. Brunclíková

Zkoušející: Mgr. Bydžovský, přísedící: Mgr. Brunclíková

8.30 hodin v budově školy, učebna ICT, 15 minut příprava, 15 minut zkoušení

Středa 28. 8. 2019

Tělesná výchova

Předseda: Mgr. Bydžovský

Zkoušející: Mgr. Bydžovský, přísedící: Mgr. Brunclíková

9.00 hodin v BIOS (viz. doplňkové zkoušky z TV)

Odborný výcvik 

Předseda: Ivana Fríblová

Zkoušející: příslušní UOV, u Vojtíška přítomnost třídní učitelky a výchovné poradkyně

8.00 Labenka

 

Doplňkové zkoušky z TV – 2. pololetí

Středa 28. 8. od 9:00 hodin

Náplň:

Rozcvička – každý přinese napsanou přípravu na rozcvičku na 12 – 15 minut nebo pošle emailem do 27. 8. 2019 na bydzovsky@soupdy.cz 

Běh 1 000 m – časový limit 7 minut

Kruhový trénink zaměřený na rychlost, výbušnost, rychlostní vytrvalost

100 dřepů a 30 kliků v sériích kdykoli během zkoušky dle výkonnosti

!!!!! Trénujte, připravujte se, známka není za účast!!!!!

Délka zkoušky 60 minut

Zkoušky budou probíhat na travnaté ploše za tělocvičnou BIOS – budova je v rekonstrukci

Případné dotazy na 602 140 910 nebo bydzovsky@soupdy.cz