Opravné a doplňkové zkoušky

Doplňkové zkoušky z tělesné výchovy se budou konat 28. 8. 2018 v 10.00 hodin. Z ostatních předmětů si domluví termín každý žák sám s vyučujícím na poslední prázdninový týden.

Zkušební komise a rozpis komisionálních opravných zkoušek žáků

srpen 2018

Pondělí, 27. 8. 2018

 Informační technologie

Předseda: Mgr. Brunclíková

Zkoušející: Bc. Vach, přísedící: D. Ježek

9.00 hodin v budově školy, učebna ICT, 15 minut příprava, 15 minut zkoušení

Ruský jazyk

Předseda: Mgr. Vaňková

Zkoušející: Mgr. Brunclíková, přísedící: Mgr. Růžková

10.00 hodin v budově školy, učebna ICT, 15 minut příprava, 15 minut zkoušení

 Účetnictví 

Předseda: Ing. Vaněrková

Zkoušející: Ing. Klimešová přísedící: Ing. Křížová

9.00 hodin v budově školy, učebna č. 3, 15 minut příprava, 15 minut zkoušení

Úterý, 28. 8. 2018

Hotelový provoz 

Předseda: Ing. Křížová

Zkoušející: Mgr. Hájeková, přísedící: Mgr. Klouda

9.00 hodin v budově školy, učebna č. 3, 15 minut příprava, 15 minut zkoušení

Anglický jazyk, Aj – cvičení 

Předseda: Ing. Červená/Mgr. Kostková

Zkoušející: Mgr. Martínková, Mgr. Kostková, Ing. Červená přísedící: Mgr. Kostková, Mgr. Martínková

9.00 hodin v budově školy, učebna č. 6, 15 minut příprava, 15 minut zkoušení

Německý jazyk 

Předseda: Mgr. Vaňková

Zkoušející: Mgr. Růžková, přísedící: Mgr. Kostková

9.00 hodin v budově školy, učebna č. 7, 15 minut příprava, 15 minut zkoušení