Termíny závěrečných zkoušek 2019/20

Písemná závěrečná zkouška se bude konat ve středu 3. června 2020 v budově školy od 8.00 hodin. Rozpis žáků do učeben bude k dispozici  u zadního vchodu a na dveřích tříd. Před začátkem zkoušky obdrží žáci vysvědčení za 3. ročník. Sebou budou mít žáci psací potřeby a nové čestné prohlášení  Praktické závěrečné zkoušky proběhnou v termínu od 4. – 12. […]

Read more

Termíny maturitních zkoušek 2019/20

Ročníkové vysvědčení bude předáno v úterý 26. května 2020. Skupina ANJ1 přijde v 9.00 hod., skupina ANJ2 v 9.30 hod. Žáci přinesou nové vyplněné čestné prohlášení zde Písemné zkoušky společné části: V pondělí 1. června 2020 od 8.00 hodin MATEMATIKA, od 13.00 hodin ANGLICKÝ JAZYK. V úterý 2. června 2020 od 8.00 hodin ČESKÝ JAZYK A LITERATURA, od 13.00 hodin […]

Read more

Obnovení školní docházky pro žáky posledních ročníků

Poslední ročníky středních škol mají od 11. května 2020 možnost obnovit školní docházku v rámci přípravy k závěrečným a maturitním zkouškám. Prosíme žáky, aby si podrobně prostudovali následující informace: provoz školy podléhá nařízení MŠMT, které si pročtěte zde každý žák musí při vstupu do školy (do Labenky) odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, vyplněné a podepsané buď […]

Read more

Hodnocení žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/20

Na naší škole bude hodnocení 2. pololetí šk. roku 2019/20 probíhat podle vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020. Co se týká 1. pololetí, kdo měl na výpisu z nějakého předmětu nehodnocen, bude konat doplňkové zkoušky. Jejich způsob ještě bude během května upřesněn. Celé znění vyhlášky naleznete zde

Read more
1 2 3 4 5 120