“The Taste of Europe”

V  týdnu od 6. do 11. května bylo pět žáků naší školy SOU společného stravování Poděbrady součástí projektu spolupráce čtyř regionů, 4-network-project vocational schools, Porýní-Falce, francouzského Burgundska, polského Opolského vojvodství a našeho Středočeského kraje. Celý projekt proběhl pod patronací prezidenta Parlamentu spolkové země Porýní –Falc, pana Hendrika Heringa. Paní Bettina Münch-Rosenthal, koordinátor pro mezinárodní spolupráci v rámci čtyř regionů z Aufsichts und […]

Read more

Jitřenka vyhlásila VZPouru úrazům

Projekt zdravotní pojišťovny  je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na  školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum. Tak zní teorie. V praxi […]

Read more

Panenky z Jitřenky pro UNICEF

Do třetího  ročníku soutěže MISS PANENKA, kterou v březnu pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové vyhlásil český UNICEF, se zapojila i naše šikovná děvčata z Jitřenky. Pod vedením paní vychovatelky Drahotové vyrobily panenky, které budou součástí projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě. Všechny panenky z letošního ročníku soutěže budou postupně k dostání v e-shopu UNICEF k symbolické adopci. […]

Read more

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu v Poděbradech

Jom ha-šo’a je den připomínky šesti milionů Židů, kteří byli zavražděni během holocaustu. V Poděbradech se naši žáci Marie Krátká a Roman Bunda připojili k čtení jmen poděbradských žen, dětí a mužů. Osudy poděbradských Židů také připomněla PhDr. Hrabětová. Je důležité si události, jako byl holocaust, stále připomínat, aby se už nikdy neopakovaly.

Read more
1 2 3 4 5 103