3. místo pro Matěje Kohouta

V letošním roce se konal první ročník soutěže Svačina roku s Rio Mare. Celkem se přihlásilo 97 studentů z 24 středních škol. Úkolem soutěžících bylo navrhnout a připravit rychlou, moderní a studenou svačinu s použitím tuňáka Rio Mare nebo krému Rio Mare Paté jako hlavní suroviny. Pokrm musel být kreativní, chutný a využitelný jako svačina pro děti, žáky nebo studenty. […]

Read more

„Transformace nevyužívaného prostoru SOU Poděbrady na vzdělávací studio odborné výuky“

Střední odborné učiliště společného stravování Poděbrady realizuje od listopadu 2013 projekt „Transformace nevyužívaného prostoru SOU Poděbrady na vzdělávací studio odborné výuky“, který je spolufnancován z fondů EU, konkrétně z regionálního operačního programu Střední Čechy. Dne 26. 3. 2014 navštívil naši školu náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu pan PaedDr. Milan Němec. Důvodem jeho návštěvy byl zájem […]

Read more

MODERNIZACE ŠKOL ZŘIZOVANÝCH STŘEDOČESKÝM KRAJEM“

Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II bylo zapojeno do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který byl financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP). Cílem projektu bylo zkvalitnění podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím jejich modernizace multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším […]

Read more

Projekt „OTEVŘI DVEŘE JAZYKŮM“ realizovaný v rámci výzvy EU Peníze středním školám

Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II realizuje od července 2012 projekt „Otevři dveře jazykům“ v rámci výzvy Peníze středním školám, který je spolufinancován z fondů EU. Předmětem projektu je inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků a inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Read more
1 94 95 96 97