Podání přihlášek na naši školu

Zájemci o studium na naši škole musí doručit přihlášky do 1. 3. 2021. Přihláška na tříleté obory musí být potvrzena lékařem, přihláška na nástavbové studium ne.

Přihlášky můžete posílat poštou na adresu SOU společného stravování, Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady (raději doporučeně), vhodit do schránky u dveří do budovy školy, nebo přinést osobně do sekretariátu každý všední den od 9 do 11 hodin. Zkontrolujte si správnost údajů na přihlášce, hlavně kontaktní údaje, abychom se s vámi mohli v případě potřeby spojit.