Prezenční výuka posledních ročníků

Ve středu 25. listopadu 2020 nastoupí závěrečné ročníky opět k prezenční výuce. Třída M2 a třída KČ3B má teoretické vyučování, které bude probíhat podle rozvrhu s výjimkou tělesné výchovy.

Žáci třídy KČ3A a CUP3 nastoupí všichni na odborný výcvik do Labenky v 8.00 hodin. Sebou budou mít roušku a pracovní oblečení.

Roušky jsou povinné po celou dobu výuky ve všech prostorách školy i střediska praktického vyučování!!!

Ostatní třídy pokračují v distančním vzdělání v teoretické i praktické výuce.

Ubytování na Jitřence bude žákům posledních ročníků k dispozici.