Přijatí uchazeči na nástavbové studium

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání

 65-41-L/51 GASTRONOMIE,

denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021

V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 65-41-L/51 Gastronomie, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2020/2021

 

Registr. číslo
4012
4001
4003
4015
4013
4008
4016
4010
4009
4007
4005
4014
4002
4006
4011
4017

Do 23. června 2020 potvrdí uchazeči e-mailem na admin@soupdy.cz  nebo telefonicky na 314 314 920 svůj úmysl studovat na naší škole.