Přijímací řízení do tříletých oborů

Seznamy přijatých uchazečů naleznete zde