Raut pro studenty oceněné Středočeským krajem

Naše škola byla oslovena, aby připravila raut na akci „Ocenění žáků a studentů za úspěšnou reprezentaci Středočeského kraje na soutěžích a přehlídkách“, kterou každoročně pořádá oddělení mládeže a sportu KÚSK. Jedná se o významné společenské setkání, na kterém jsou oceněni žáci a studenti středočeských škol, kteří se umístili na medailových pozicích v celostátních kolech soutěží, které vyhlašuje MŠMT ČR (vědomostní olympiády – matematická, biologická, chemická apod., umělecké soutěže žáků ZUŠ, soutěže odborných dovedností a sportovní soutěže). Akce se uskutečnila 15. 1. 2020 v Obecním domě Nymburk.

Vzhledem k vysokému počtu účastníků (cca 350 osob) se do přípravy rautu zapojilo velké množství žáků i učitelů odborného výcviku. V nabídce byla teplá i studená kuchyně, nechyběli sladkosti od našich cukrářek a číšníci podávali teplé, studené a dokonce i míchané nápoje. Věříme, že jsme prezentovali před studenty a pedagogy z celého kraje dovednost našich žáků a předvedli tak naši školu v dobrém světle 🙂

Fotografie z celé akce naleznete zde