Výsledky přijímacího řízení pro obor Gastronomie

Seznam přijatých uchazečů pro šk. rok 2022/23 obor Gastronomie

Žádáme všechny uchazeče, aby se dostavili do sekretariátu školy převzít rozhodnutí. Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj zájem studovat na naší škole do 6. 5. 2022. Nepřijatí uchazeči mají možnost odvolat se proti rozhodnutí do 3 pracovních dnů ode dne obdržení rozhodnutí o nepřijetí.