Výsledky přijímacího řízení pro tříleté obory

Seznam přijatých uchazečů pro šk. rok 2022/23 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK

Seznam přijatých uchazečů pro šk. rok 2022/23 CUKRÁŘ

Seznam přijatých uchazečů pro šk. rok 2022/23 PEKAŘ

Pokud není vaše registrační číslo na seznamu přijatých uchazečů, vyčkejte na doručení rozhodnutí o nepřijetí. Do 3 pracovních dnů od jeho převzetí máte možnost podat odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení.