Na Jitřence už umíme sushi i hamburgery

V rámci projektu Šablony, který spolufinancuje MŠMT a Evropská unie a do kterého je naše škola zapojená, se žáci ubytovaní na Jitřence zúčastnili už dvou kurzů rozvíjejících jejich znalosti a dovednosti v gastronomických oborech. První z nich se konal v Seleticích a byl to kurz přípravy hamburgerů, který žákům zprostředkoval pan Jaroslav Zelenka, kuchař firmy Dvůr Seletice. Zároveň účastníci absolvovali […]

Read more

„The Taste of Europe“

V  týdnu od 6. do 11. května bylo pět žáků naší školy SOU společného stravování Poděbrady součástí projektu spolupráce čtyř regionů, 4-network-project vocational schools, Porýní-Falce, francouzského Burgundska, polského Opolského vojvodství a našeho Středočeského kraje. Celý projekt proběhl pod patronací prezidenta Parlamentu spolkové země Porýní –Falc, pana Hendrika Heringa. Paní Bettina Münch-Rosenthal, koordinátor pro mezinárodní spolupráci v rámci čtyř regionů z Aufsichts und […]

Read more

Labenkou zněla němčina

V rámci programu Erasmus+ se čtyři německé studentky odborné školy z Bernkastel Kues zúčastnily v první polovině listopadu dvoutýdenní stáže v kuchyni střediska praktického vyučování Labenka. Učitel odborného výcviku Karel Diviš se děvčatům snažil předat co nejvíce ze svého kuchařského umění, učitelka němčiny Lenka Kostková se postarala s Věrou Růžkovou o pestrý program ve volném čase a perfektní spolupráce byla i s žáky z domova mládeže Jitřenka, […]

Read more
1 2 3