„The Taste of Europe“

V  týdnu od 6. do 11. května bylo pět žáků naší školy SOU společného stravování Poděbrady součástí projektu spolupráce čtyř regionů, 4-network-project vocational schools, Porýní-Falce, francouzského Burgundska, polského Opolského vojvodství a našeho Středočeského kraje. Celý projekt proběhl pod patronací prezidenta Parlamentu spolkové země Porýní –Falc, pana Hendrika Heringa. Paní Bettina Münch-Rosenthal, koordinátor pro mezinárodní spolupráci v rámci čtyř regionů z Aufsichts und […]

Read more

Labenkou zněla němčina

V rámci programu Erasmus+ se čtyři německé studentky odborné školy z Bernkastel Kues zúčastnily v první polovině listopadu dvoutýdenní stáže v kuchyni střediska praktického vyučování Labenka. Učitel odborného výcviku Karel Diviš se děvčatům snažil předat co nejvíce ze svého kuchařského umění, učitelka němčiny Lenka Kostková se postarala s Věrou Růžkovou o pestrý program ve volném čase a perfektní spolupráce byla i s žáky z domova mládeže Jitřenka, […]

Read more

Zpráva o studijním pobytu v Londýně uskutečněného v rámci Výzvy č. 56

Jsme zpět, a jsme rádi, že pobyt, kterého jsme se účastnili, nás obohatil. Nejen výuka, ale i poznávání britské historie i současnosti bylo pro všechny studenty i pedagogy přínosné. Výuka žáků probíhala ve škole Language Studies International a všichni účastníci kurzů obdrželi certifikáty, které mohou v budoucnosti využít při žádosti o zaměstnání. Vyučujícími byli rodilí mluvčí, takže i krásný londýnský přízvuk […]

Read more
1 2 3