Labenkou zněla němčina

V rámci programu Erasmus+ se čtyři německé studentky odborné školy z Bernkastel Kues zúčastnily v první polovině listopadu dvoutýdenní stáže v kuchyni střediska praktického vyučování Labenka. Učitel odborného výcviku Karel Diviš se děvčatům snažil předat co nejvíce ze svého kuchařského umění, učitelka němčiny Lenka Kostková se postarala s Věrou Růžkovou o pestrý program ve volném čase a perfektní spolupráce byla i s žáky z domova mládeže Jitřenka, […]

Read more

Zpráva o studijním pobytu v Londýně uskutečněného v rámci Výzvy č. 56

Jsme zpět, a jsme rádi, že pobyt, kterého jsme se účastnili, nás obohatil. Nejen výuka, ale i poznávání britské historie i současnosti bylo pro všechny studenty i pedagogy přínosné. Výuka žáků probíhala ve škole Language Studies International a všichni účastníci kurzů obdrželi certifikáty, které mohou v budoucnosti využít při žádosti o zaměstnání. Vyučujícími byli rodilí mluvčí, takže i krásný londýnský přízvuk […]

Read more

Londýn 2015

23. listopadu v pravé poledne odjelo 40 žáků a 4 učitelky praktického i teoretického vyučování směr Londýn. Zde se žáci zúčastní nejen kurzu anglického jazyka, ale i důkladných prohlídek londýnských pamětihodností. Bydlet budou v hostitelských rodinách, což také přispěje ke zdokonalení jejich angličtiny. Pravidelné hlášení z jejich cesty můžete sledovat na facebooku.

Read more

Studijní pobyt ve Velké Británii

Ve dnech 23. – 29. listopadu vycestují naši žáci za poznáním anglického jazyka a historií do Velké Británie. Poslední pokyny před cestou od Ing. Martiny Červené: Vážení účastníci studijního pobytu, jen několik informací před pondělním startem: nezapomeňte se dostavit ke škole v 10:30 hod. z důvodu kontroly občanských průkazů (nebo pasů) a kartičky pojištění vezměte si svačinu na dobu od pondělí do […]

Read more
1 2