Zásady cookies (EU)

Informace o cookies
Tento dokument byl vytvořen, aby ukázal úsilí vynaložené na dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů. Tento dokument bude obsahovat Zásady cookies a nastavení souhlasu se soubory cookies k prokázání souhlasu pro čas a region specifikovaný níže. Další informace o tomto dokumentu najdete zde https://complianz.io/consent.

Tyto Zásady používání souborů cookie byly naposledy aktualizovány dne 6.12.2021 a vztahují se na občany a osoby s trvalým bydlištěm v Evropském hospodářském prostoru.

1. Úvod

Naše webové stránky https://soupdy.cz (dále jen „web“) používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Cookies také vkládají třetí strany, které jsme zapojili. V níže uvedeném dokumentu vás informujeme o používání cookies na našem webu.

2. Co jsou soubory cookies?

Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se stránkami tohoto webu a uložen prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Informace v nich uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy.

3. Co jsou skripty?

Skript je část programového kódu, který slouží k tomu, aby naše webové stránky fungovaly správně a interaktivně. Tento kód je spuštěn na našem serveru nebo na vašem zařízení.

4. Co je to webový maják?

Webový maják (nebo pixelová značka) je malý, neviditelný kus textu nebo obrázku na webu, který se používá ke sledování provozu na webu. Za tímto účelem jsou různá data o vás ukládána pomocí webových majáků.

5. Cookies

5.1 Technické cookies

Některé soubory cookies zajišťují, že určité části webu fungují správně, například že položky zůstanou v nákupním košíku, dokud nezaplatíte. Tyto cookies můžeme umístit bez vašeho souhlasu. Právním důvodem jejich používání je náš oprávněný zájem na správném fungování webové stránky, případně uživatelem výslovně vyžádaná služba. Proti zpracování technických cookies můžete podat námitku.

5.2 Preferenční cookies

Preferenční cookies zajišťují, že vaše uživatelské preference zůstávají známé. Umístěním funkčních souborů cookies usnadňujeme návštěvu našich webových stránek. Tímto způsobem nemusíte při návštěvě našich webových stránek opakovaně zadávat stejné informace. Tyto cookies nemůžeme používat bez Vašeho souhlasu.

5.3 Statistické (nebo analytické) cookies

Statistické soubory cookies využíváme k optimalizaci webových stránek pro naše uživatele. Díky těmto statistickým cookies získáváme přehled o používání našich webových stránek. Žádáme vás o povolení k ukládání statistických souborů cookies.

5.4 Marketingové/Sledovací cookies

Marketingové/sledovací cookies jsou soubory cookies nebo jakákoli jiná forma místního úložiště, které se používají k vytváření uživatelských profilů k zobrazování reklamy nebo ke sledování uživatele na tomto webu nebo na několika webech pro podobné marketingové účely. Tyto cookies nemůžeme používat bez Vašeho souhlasu.

6. Umístěné cookies

Google Ads Optimization
Marketing/Tracking
Užívání
Používáme Google Ads Optimization pro showing advertisements. Čtěte více

Sdílení údajů
Další informace naleznete na Google Ads Optimization-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Marketing/Tracking

Název google_experiment_mod* Expirace
3 months

Funkce

Store and track visits across websites

Google Ads
Marketing/Tracking
Užívání
Používáme Google Ads pro advertising. Čtěte více

Sdílení údajů
Další informace naleznete na Google Ads-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Marketing/Tracking

Název

goog_pem_mod

Expirace

Persistent

Funkce

Provide ad delivery or retargeting

Název

ads/ga-audiences

Expirace

expires immediately

Funkce

Store information for remarketing purposes

WP-Optimize
Účel čekající na zjištění
Užívání
Čtěte více

Sdílení údajů
Tato data nejsou sdílena s třetími stranami.

Účel čekající na zjištění

Název

tablesorter-savesort

Expirace

Funkce

Google Analytics
Statistics, Marketing/Tracking
Užívání
Používáme Google Analytics pro website statistics. Čtěte více

Sdílení údajů
Další informace naleznete na Google Analytics-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Statistics

Název

_gid Expirace 1 day Funkce
Store and count pageviews

Název

_ga Expirace 2 years Funkce
Store and count pageviews

Název

_ga_* Expirace 1 year

Funkce

Store and count pageviews

Marketing/Tracking

Název

_gat_gtag_UA_*_1

Expirace 1 hour Funkce
Store and track conversions

YouTube
Marketing/Tracking, Functional
Užívání
Používáme YouTube pro video display. Čtěte více

Sdílení údajů
Další informace naleznete na YouTube-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Marketing/Tracking

Název

GPS

Expirace session Funkce
Store location data

Název

YSC

Expirace session Funkce
Store and track interaction

Název

PREF

Expirace 8 months Funkce
Store user preferences

Functional

Název

VISITOR_INFO1_LIVE

Expirace 6 months Funkce
Provide bandwidth estimations

Complianz
Functional
Užívání
Používáme Complianz pro cookie consent management. Čtěte více

Sdílení údajů
Tato data nejsou sdílena s třetími stranami. Další informace naleznete na Complianz-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Functional

Název

cmplz_choice

Expirace

365 dnů

Funkce

Store if a message has been dismissed

Název cmplz_policy_id Expirace
365 dnů

Funkce

Store accepted cookie policy ID

Název cmplz_functional Expirace
365 dnů

Funkce

Store cookie consent preferences

Název

cmplz_statistics-anonymous

Expirace

365 dnů

Funkce

Store cookie consent preferences

Ostatní
Účel čekající na zjištění
Užívání

Sdílení údajů
Sdílení údajů čeká na zjištění

Účel čekající na zjištění

Název

undefined

Expirace

Funkce

Název

hu-session

Expirace

Funkce

Název

hu-consent

Expirace

Funkce

Název

icwp-wpsf-notbot

Expirace

Funkce

Název

wp-autosave-1

Expirace

Funkce

Název

cmplz_preferences

Expirace 365 dnů Funkce

Název cmplz_statistics Expirace
365 dnů

Funkce

Název cmplz_marketing Expirace
365 dnů

Funkce

Název cmplz_consent_status Expirace

365 dnů

Funkce

7. Souhlas

Když poprvé navštívíte náš web, ukážeme vám vyskakovací okno s vysvětlením o cookies. Jakmile kliknete na „Uložit předvolby“, vyjadřujete svůj souhlas s používáním kategorií souborů cookies
a doplňků popsaných ve vyskakovacím okně a v těchto Zásadách cookies. Používání cookies můžete zakázat pomocí svého prohlížeče, ale mějte na paměti, že naše webové stránky již nemusí fungovat správně.

7.1 Správa nastavení souhlasu

8. Právní základ zpracovávání

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím cookies je:
a) v případě technických cookies oprávněný zájem školy na tom, aby naše webové stránky správně fungovaly po technické stránce; proti tomuto zpracování můžete podat námitku;

b) v případě ostatních cookies Váš souhlas.

9. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje získané pomocí cookies mohou být předány třetím subjektům, a to zejména u cookies „třetích“ stran (Facebook, Google).

Předávání údajů do třetích zemí?
Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. V případě cookies třetích stran však může docházet k předání osobních údajů zejména do USA, a to na základě podmínek jednotlivých správců cookies (např. Facebook, Google). Právním důvodem předání osobních údajů jsou zpravidla standardní smluvní doložky.

10. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním cookies od nás můžete kdykoliv požadovat, abychom:
– Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům,
– opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné,
– vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.
Osobní údaje shromážděné pomocí cookies nejsou používány pro automatizované rozhodování včetně profilování.
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme správně, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

11. Povolení/zakázání a odstranění cookies

Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Můžete také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se vám při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. Další informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě vašeho prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že náš web nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny cookies. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte naše webové stránky.

12. Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich zásad týkajících se souborů cookies a tohoto prohlášení nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů:

Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II https://soupdy.cz/
Česká republika
Web: https://soupdy.cz
E-mail: admin@soupdy.cz

Kontakt na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Holubová advokáti s.r.o.,
IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
Tel.: +420 212 242 095
Email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c

Tyto Zásady cookies byly synchronizovány s cookiedatabase.org dne 14.12.2021

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Kontakt na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Holubová advokáti s.r.o.,
IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
Tel.: +420 212 242 095
Email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c