Stravovací komise

Složení:
Předseda: Věra Hradecká,  e-mail: hradecka@soupdy.cz

Členové:

Mgr. Ladislava Vaňková

Věra Hradecká

Ivana Fríblová

Vladimíra Drahotová

Růžena Lejnarová

zástupce žáků

 
Funkce stravovací komise:
  • ·         Komise slouží jako prostředník mezi strávníky a stravovacím zařízením „Labenka“
  • ·         Strávníci se mohou obracet se svými připomínkami a dotazy na členy stravovací komise
  • ·         Sleduje kvalitu sestavování jídelníčku a vlastní kvality pokrmů
  • ·         Sleduje úroveň kultury stravování
  • ·         Předává požadavky a připomínky strávníků ředitelce školy
 
Činnost stravovací komise
 
 Minimálně 2 x za pololetí se členové komise sejdou a projednají:
  • ·         Kvalitu, pestrost  a skladbu  sestavovaných  jídelníčků
  • ·         Kvalitu pokrmů
  • ·         Požadavky, přání a kritiku strávníků

Z každého jednání bude vyhotoven zápis a ten bude předán členům stravovací komise a ředitelce školy