Evaluace školy

Pilotování společnosti SCIO

Společnost SCIO realizuje projekt Vektor. Tento projekt zajišťuje středním školám dlouhodobou autoevaluaci. Je založen na testování žáků na začátku a na konci studia. To umožňuje škole získat přehled o přidané hodnotě, tedy o tom, co skutečně škola žákům dala. Ve školním roce 2006/2007 proběhlo pilotování na naší škole 11. – 12. 12. 2006 u tříd KČ1A a K1 z českého jazyka a literatury, matematiky a obecných studijních předpokladů. S výsledky pilotování byli seznámeni třídní učitelé. Pilotování provedl ve škole spolupracovník SCIO – pilotář, ten přivezl pilotní testy a řídil veškerou činnost při pilotování. Po skončení pilotování testy i materiály odvezl zpět do společnosti SCIO k vyhodnocení.  S výsledky pilotování byli seznámeni třídní učitelé. Vyhodnocení tohoto pilotování budeme moci provést až po provedení pilotování v dalším školním roce, tak, abychom mohli porovnat výsledky a zhodnotit „přidanou hodnotu“ v českém jazyce, matematice a obecných studijních předpokladech.