Prváci v knihovně

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 třídy CP1B a KČ1B měly možnost prohlédnout si prostory Městské knihovny v Poděbradech a poslechnout si zajímavé povídání paní knihovnice a průvodkyně v jedné osobě, která lákala žákyně a žáky nejen na nabízené knižní tituly, ale představila i další možnosti trávení volného času (například výstavy, přednášky, Teen klub s fotbálkem apod. 🙂). Několik žákyň nelenilo […]

Read more

Exkurze do Terezína

Za krásného letního počasí se uskutečnila ve středu 11. 5. 2022 exkurze do Terezína, které se zúčastnily třídy M1, KČ1A a počet doplnili vybraní žáci z tříd KČ2A a CUP2. Prohlídka Malé pevnosti s poutavým výkladem průvodkyně rozšířila znalosti o 2. světové válce a holokaustu. Následovalo promítání v kině, zhlédli jsme dochované fragmenty filmu, který měl sloužit nacistům k propagandě […]

Read more

Gaudeamus 2022

Maturanti pravidelně navštěvují Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha. I letos se vypravili do Letňan, aby zjistili, jaké možnosti mají do budoucna. Nejvíce je zaujala Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, která navazuje na jejich obor, a potom také Policejní akademie ČR v Praze, pro kterou už mají 2 žáci splněné fyzické předpoklady v rámci […]

Read more

Maturanti na veletrhu

V pátek 8. 10. 2021 se třídy M1 a M2 vydaly do Prahy na Veletrh FOR GASTRO & HOTEL čerpat nové zkušenosti a poznatky v oblasti gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu. Bohužel, i zde se projevil negativní vliv všudypřítomného covidu, takže vystavovatelů bylo poměrně málo. I přesto si všichni veletrh v maximální možné míře užili…

Read more
1 2 3 9