Závěrečná zkouška

Písemná část: pátek 31. května 2024 pro všechny třetí ročníky

Praktická část: pondělí 3. června až pátek 14. června 2024 pro všechny třetí ročníky (dle rozpisu zástupce pro odborný výcvik, předložený nejpozději do 15. května 2024) 

Ústní část: pondělí 17. června až středa 19. června 2024 podle rozpisu zástupkyně pro teoretické vyučování

Studijní volno žáků: podle rozpisu zástupce pro odborný výcvik

Datum výročního vysvědčení pro všechny třetí ročníky tříletých oborů: čtvrtek 30. května 2024. Předání vysvědčení pro třetí ročníky tříletých oborů: čtvrtek 30. května 2024, pátek 31. května 2024 (směna, která byla na OV)