Závěrečná zkouška

Příkaz ředitele školy ke konání ZZ 2020-21

Zkušební komise ZZ 2020-21

Příkaz ředitele školy k SOP 2020-21

JZZZ – SOP 2021 Kuchař-číšník

JZZZ – SOP 2021 Cukrář

Datum výročního vysvědčení: 27. května 2021

Písemné ZZ

 • 1. června 2021 se konají písemné ZZ s časovou dotací 270 min. (4,5 hod.)
 • Od 7. června 2021 budou k dispozici výsledky písemných ZZ
 • Žáci odevzdají 1. června, v den konání písemných ZZ, klíčky od šatny p. Hradecké

Ústní ZZ se NEKONAJÍ!!!

Praktické ZZ se uskuteční od 7. června 2021 do 18. června 2021

Předpokládaná realizace praktických závěrečných zkoušek

(pro učňovské obory s výučním listem)

Realizace vychází z předpokladu, že jednotné zadání závěrečných zkoušek pro šk. rok 2020/2021 bude škole zasláno přibližně ve stejném rozsahu jako vloni. Zároveň budou zkoušky upraveny v závislosti na vývoji situace s Covid-19 a z toho vyplývajících epidemiologických opatřeních v aktuálním čase.

Varianta 1, že se studenti závěrečných ročníků vrátí k prezenční formě výuky v dohledné době

Obor kuchař

 • Rozhodující bude provedení úkolů ze samostatné odborné práce (SOP):

– praktická příprava jednoho teplého pokrmu ze SOP nejméně ve dvou porcích a jeho prezentace zkušební komisi

– představení svoji SOP

 • Praktická příprava čtyř porcí hlavního pokrmu s přílohou a jeho prezentace zkušební komisi:

– provedení normování na daný počet porcí

– praktické připravení pokrmu, včetně expedice

(Konkrétní druh hlavního pokrmu s přílohou bude žákovi oznámen s dostatečným časovým předstihem)

 • Teoretické vyzkoušení žáka z přípravy zadaného vedlejšího pokrmu, včetně nanormování na daný počet porcí

Obor kuchař-číšník

 • Rozhodující bude provedení úkolů ze samostatné odborné práce (SOP):

– praktická příprava jednoho teplého pokrmu ze SOP nejméně ve dvou porcích a jeho prezentace zkušební  komisi

 • Praktická příprava čtyř porcí hlavního pokrmu s přílohou a jeho prezentace zkušební komisi:

– provedení normování na daný počet porcí

– praktické připravení pokrmu, včetně expedice

(Konkrétní druh hlavního pokrmu s přílohou bude žákovi oznámen s dostatečným časovým předstihem)

 • Praktická obsluha hostů v běžném provozu
 • Teoretické vyzkoušení žáka ze zadané odborné dovednosti

Obor číšník

 • Rozhodující bude provedení úkolů ze samostatné odborné práce (SOP):

– praktické sestavení výseče slavnostní tabule

– představení svoji SOP

 • Praktické provedení zadané odborné dovednosti
 • Teoretické vyzkoušení žáka z obsluhy a dovednosti v běžném provozu

Obor cukrář

 • Rozhodující bude provedení úkolů ze samostatné odborné práce (SOP):

– praktická příprava slavnostního výrobku (dortu) ze SOP

– prezentace slavnostního výrobku

 • Praktické zhotovení specifického výrobku
 • Teoretické vyzkoušení žáka z přípravy zadaného cukrářského výrobku

Obor pekař

 • Praktické zhotovení zadaného výrobku ze sortimentu jemného pečiva
 • Praktické zhotovení zadaného výrobku ze sortimentu běžného pečiva
 • Teoretické vyzkoušení žáka z přípravy chleba

Varianta 2, že se studenti závěrečných ročníků nevrátí k prezenční formě výuky v dohledné době

Obor kuchař

 • Rozhodující bude provedení úkolů ze samostatné odborné práce (SOP):

– praktická příprava jednoho teplého pokrmu ze SOP nejméně ve dvou porcích a jeho prezentace zkušební komisi

– představení svoji SOP

 • Teoretické vyzkoušení žáka z přípravy zadaného hlavního pokrmu s přílohou, včetně nanormování na daný počet porcí
 • Teoretické vyzkoušení žáka z přípravy zadaného vedlejšího pokrmu, včetně nanormování na daný počet porcí

Obor kuchař-číšník

 • Rozhodující bude provedení úkolů ze samostatné odborné práce (SOP):

– praktická příprava jednoho teplého pokrmu ze SOP nejméně ve dvou porcích a jeho prezentace zkušební  komisi

 • Teoretické vyzkoušení žáka z přípravy zadaného hlavního pokrmu s přílohou, včetně nanormování na daný počet porcí
 • Teoretické vyzkoušení žáka z obsluhy hostů v běžném provozu
 • Teoretické vyzkoušení žáka ze zadané odborné dovednosti

Obor číšník

 • Rozhodující bude provedení úkolů ze samostatné odborné práce (SOP):

– praktické sestavení výseče slavnostní tabule

– představení svoji SOP

 • Teoretické vyzkoušení žáka ze zadané odborné dovednosti
 • Teoretické vyzkoušení žáka z obsluhy a dovednosti v běžném provozu

Obor cukrář

 • Rozhodující bude provedení úkolů ze samostatné odborné práce (SOP):

– praktická příprava slavnostního výrobku (dortu) ze SOP

– prezentace slavnostního výrobku

 • Teoretické vyzkoušení žáka z přípravy specifického výrobku
 • Teoretické vyzkoušení žáka z přípravy zadaného cukrářského výrobku

Obor pekař

 • Praktické zhotovení zadaného výrobku ze sortimentu jemného pečiva
 • Teoretické vyzkoušení žáka z přípravy zadaného výrobku ze sortimentu běžného pečiva
 • Teoretické vyzkoušení žáka z přípravy chleba

O výběru varianty budou žáci včas informováni.

Termín a způsob předání výučních listů bude upřesněn.