Závěrečná zkouška

Zkušební komise u ZZ 2018-19

Příkaz ředitele k SOP 2018-19

SOP 2018-19 Cukrář

SOP 2018-19 Kuchař-číšník

Formát SOP 2018-19

Šablona CU

Šablona KČ

Šablona K

Šablona Č

 

Termíny ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2018/19:

Písemná zkouška: 31. května 2019

Praktická zkouška: 3. června – 14. června 2019 (dle rozpisu OV)

Ústní zkouška: 17. června – 19. června (dle rozpisu zástupkyně ředitele)

Datum výročního vysvědčení pro všechny třetí ročníky tříletých oborů: čtvrtek 30. května 2019. Předání vysvědčení pro třetí ročníky tříletých oborů: čtvrtek 30. května 2019, pátek 31. května 2019 (směna, která byla na OV)

Žáci konají zkoušky podle pravidel jednotné ZZ. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut, pro žáky se SVP 300 minut. Žáci písemně zpracují samostatnou odbornou práci, která je součástí praktické zkoušky a jejíž výsledky se promítají do klasifikace praktické zkoušky. Cizojazyčná část SOP se řídí pravidly JZZ. Cizím jazykem je hlavní jazyk, tedy angličtina, ve výjimečných případech (viz. ŠVP) to může být i druhý cizí jazyk, tedy němčina nebo ruština. Praktické zkoušky budou probíhat podle rozpisů zástupce ředitelky pro praktickou výuku a vedoucí učitelky odborného výcviku.