Závěrečná zkouška

Termíny ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2019/20:

Písemná zkouška: 29. května 2020

Praktická zkouška: 1. června – 12. června 2020 (dle rozpisu OV)

Ústní zkouška: 15. června – 17. června 2020 (dle rozpisu zástupkyně ředitele)

Datum výročního vysvědčení pro všechny třetí ročníky tříletých oborů: čtvrtek 28. května 2020. Předání vysvědčení pro třetí ročníky tříletých oborů: čtvrtek 28. května 2020, pátek 29. května 2020 (směna, která byla na OV)

Žáci konají zkoušky podle pravidel jednotné ZZ. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut, pro žáky se SVP 300 minut. Žáci písemně zpracují samostatnou odbornou práci, která je součástí praktické zkoušky a jejíž výsledky se promítají do klasifikace praktické zkoušky. Cizojazyčná část SOP se řídí pravidly JZZ. Cizím jazykem je hlavní jazyk, tedy angličtina, ve výjimečných případech (viz. ŠVP) to může být i druhý cizí jazyk, tedy němčina nebo ruština. Praktické zkoušky budou probíhat podle rozpisů zástupce ředitelky pro praktickou výuku a vedoucí učitelky odborného výcviku.