Závěrečná zkouška

Zadání SOP 2022 obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK

Zadání SOP 2022 obor CUKRÁŘ

Příkaz ředitelky ke zpracování SOP 2022

Jarní zkušební období 2022

Písemná část: pátek 27. května 2022 pro všechny třetí ročníky

Praktická část: pondělí 30. května až pátek 17. června 2022 pro všechny třetí ročníky (dle rozpisu zástupce pro praktické vyučování, předložený nejpozději do 15. května 2022) 

Ústní část: pondělí 20. června až středa 22. června 2022 podle rozpisu zástupkyně pro teoretické vyučování

Studijní volno žáků: podle rozpisu zástupce pro praktické vyučování

Datum výročního vysvědčení pro všechny třetí ročníky tříletých oborů: čtvrtek 26. května 2022. Předání vysvědčení pro třetí ročníky tříletých oborů: čtvrtek 26. května 2022, pátek 27. května 2022 (směna, která byla na OV)