Závěrečná zkouška

Zadání SOP zaměření KUCHAŘ

Zadání SOP zaměření ČÍŠNÍK

Zadání SOP pro obor CUKRÁŘ 

Příkaz ředitelky ke zpracování SOP 2023

Závěrečné zkoušky – tříleté obory studia:

Kuchař – číšník (zaměření kuchař, zaměření číšník), cukrář, pekař konají Jednotné závěrečné zkoušky.

Závěrečné zkoušky – jarní zkušební období

Písemná část: pátek 2. června 2023 pro všechny třetí ročníky

Praktická část: pondělí 5. června až pátek 16. června 2023 pro všechny třetí ročníky (dle rozpisu zástupce pro odborný výcvik, předložený nejpozději do 15. května 2023) 

Ústní část: pondělí 19. června až středa 21. června 2023 podle rozpisu zástupkyně pro teoretické vyučování

Studijní volno žáků: podle rozpisu zástupce pro odborný výcvik

Datum výročního vysvědčení pro všechny třetí ročníky tříletých oborů: čtvrtek 1. června 2023. Předání vysvědčení pro třetí ročníky tříletých oborů: čtvrtek 1. června 2023, pátek 2. června 2023 (směna, která byla na OV)