Závěrečná zkouška

Pečlivě si prostudujte dokumenty na této stránce.

Žák si téma SOP vybere a oznámí ho nejpozději do 11. 2. 2021 elektronicky na e-mail: vedeniov@soupdy.cz (e-mail bude mít tyto údaje: jméno a příjmení, třída, obor studia a zaměření u oboru kuchař-číšník, číslo vybraného tématu; u oboru cukrář také název vybraného korpusu a náplně). Ve výjimečném případě, pokud žák nemá možnost zaslat e-mail, oznámí výše uvedené údaje prostřednictvím sms na telefonní číslo 602 104 835 (Bc. Číla). Zasláním a oznámením vybraného tématu žák zároveň potvrzuje, že se důkladně seznámil s Pokyny pro žáky pro zpracování SOP a s tímto příkazem ředitelky

Příkaz ředitele školy k SOP 2020-21

JZZZ – SOP 2021 Kuchař-číšník

JZZZ – SOP 2021 Cukrář