Závěrečná zkouška

Závěrečné zkoušky 2020/21 – jarní zkušební období

Písemná část: pátek 28. května 2021 pro všechny třetí ročníky

Praktická část: pondělí 31. května až pátek 18. června 2021 pro všechny třetí ročníky (dle rozpisu zástupce pro praktické vyučování, předložený nejpozději do 15. května 2021) 

 Ústní část: pondělí 21. června až středa 23. června 2021 podle rozpisu zástupkyně pro teoretické vyučování

Studijní volno žáků: podle rozpisu zástupce pro praktické vyučování

Datum výročního vysvědčení pro všechny třetí ročníky tříletých oborů: čtvrtek 27. května 2021. Předání vysvědčení pro třetí ročníky tříletých oborů: čtvrtek 27. května 2021, pátek 28. května 2021 (směna, která byla na OV)