Závěrečná zkouška

Příkaz ředitele k praktické části ZZ

SOP – pokyny pro žáky obor CUKRÁŘ

SOP – pokyny pro žáky obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK

Další pokyny, šablony a odevzdání SOP v elektronické podobě najdete na Moodlu kurz SOP.

Podzimní termíny ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK:

Písemná zkouška: 14. 9. 2018

Praktická zkouška: 17. 9. – 19. 6. 2018 (dle rozpisu OV)

Ústní zkouška: 20. 9. 2018

Žáci konají zkoušky podle pravidel jednotné ZZ. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut, pro žáky se SVP 300 minut. Žáci písemně zpracují samostatnou odbornou práci, která je součástí praktické zkoušky a jejíž výsledky se promítají do klasifikace praktické zkoušky. Cizojazyčná část SOP se řídí pravidly JZZ. Cizím jazykem je hlavní jazyk, tedy angličtina, ve výjimečných případech (viz. ŠVP) to může být i druhý cizí jazyk, tedy němčina nebo ruština. Praktické zkoušky budou probíhat podle rozpisů zástupce ředitelky pro praktickou výuku a vedoucí učitelky odborného výcviku.