Mapa školy

Dotazníkové šetření Mapa školy

V lednu 2007 se naše škola zúčastnila dotazníkového šetření SCIO, které se nazývá „Mapa školy“. Do tohoto projektu jsme se přihlásili ze dvou důvodů:

 • Všechny střední školy, tedy i nás čeká přechod k vlastním školním vzdělávacím programům. Podkladem pro vypracování podobných dokumentů je dobré zmapování výchozí situace, které nám Mapa školy může poskytnout
 • Výsledky dotazníkového šetření můžeme použít jako podklad pro zpracování do výroční zprávy o činnosti naší školy, dlouhodobých záměrů a vlastního hodnocení školy a tak zkvalitnit práci školy

Mapa školy nabízí výsledky naší školy v rozdělení do 11 skupin, z nichž prvních sedm částečně pokrývá většinu hlavních oblastí vlastního hodnocení školy v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 15/2005 Sb, tedy podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce školy s rodiči, vzájemné vztahy školy, žáků a rodičů, výsledky vzdělávání žáků, řízení školy, bezpečné a zdravé prostředí školy, hodnocení, výběr školy, spokojenost se školou.

Dotazníkového šetření se zúčastnili žáci, rodiče a učitelé.

Obsahem šetření byly:

 • Cíle školy
 • Školní vzdělávací programy
 • Výběr školy
 • Spokojenost se školou
 • Kvalita a forma výuky
 • Hodnocení
 • Vztahy
 • Bezpečné a zdravé prostředí školy
 • Spolupráce
 • Materiální zázemí
 • Školní nej

 

 

Základní počty zúčastněných respondentů

Počet respondentůNaše školaVšechna SOUVšechny zúčastněné školy
Žáci3224 23925 387
Učitelé376743 577
Rodiče1463 09120 693
Celkový počet respondentů5058 0044 657