e-podpora pro žáky

Každý žák po dobu výuky má vytvořený bezplatný účet v Office 365, Moodle, Umíme to.

Každý žák má vytvořený školní e-mail, který tvoří přihlašovací jméno do Office 365.

Přístupové jméno a heslo pro Bakaláře kontaktujte paní Hrabětovou hrabetova@soupdy.cz

Přihlašování Office 365

Klikněte na odkaz https://login.microsoftonline.com

 

přihlašovací jméno pro žáky nástupu na školu 2018 a dříve:

Velechovský Karel nástup na školu 2018

vzor: velechosky.karel18@soupdy.onmicrosoft.com

příjmení.jméno(rok nástupu do školy pouze konečná 2 čísla)

 

přihlašovací jméno pro žáky nástupu na školu 2019 a mladší:

Velechovský Karel nástup na školu 2019

vzor: velechosky.k19@soupdy.cz

příjmení. (první písmeno ze jména)(rok nástupu do školy pouze konečná 2 čísla)

 

heslo pro první přihlášení Aa123456789

heslo které si budete vytvářet musí obsahovat:

minimálně 8 znaků
1 velké písmeno
1 malé písmeno
1 číslo
Nové heslo nesmí obsahovat vaše jméno, příjmení, řada čísel následujících po sobě.

Přihlašování Moodle

Na adrese https://moodle.soupdy.cz/ kliknete na “Microsoft Office 365” a přihlásíte se stejně jako do Office 365.

Přihlašování Umíme to

Na adrese https://www.umimeto.org/  si každý žák vytvoří vlastní účet, doporučujeme vytvořit pomocí mailu a použít školní mail. Kód přiřazení k naší škole vám předá ICT koordinátor nebo učitel ICT (Vach), heslo do třídy vám sdělí vyučující.