Maturitní zkoušky

Příkaz ředitelky k MZ 202_24

Maturitní komise 2023_24

Seznam četby 2023-24

Informace k vypracování MOP

Informace k MZ z AJ

Informace k MZ z ČJL

Písemné zkoušky z ČJL a CJ: středa 3. dubna a čtvrtek 4. dubna 2024 od 8.00 hod.

Praktická zkouška: 10. a 11. 4. 2024 od 13.00 hod. obhajoby maturitní odborné práce, středa 24. dubna – čtvrtek 25. dubna 2024 – příprava slavnostního rautu, pátek 26. dubna 2024 – realizace slavnostního rautu

Didaktické testy společné části: od úterý 2. května do pátku 10. května 2024 (konkrétní termíny do 1. září 2023 a JZS do 15. ledna 2024)

Ústní zkouška zahrnující i zkoušky profilové části: pondělí 27. května až středa 29. května 2024.

Datum výročního vysvědčení a předání vysvědčení: úterý 30. dubna 2024

Studijní volno žáků: pondělí 13. května – pátek 24. května 2024

Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum. Nejpozději následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitelka školy zpřístupní žákům.

Nově jsou součástí profilových zkoušek písemné práce a ústní zkoušky z ČJL a CJ. Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť.

Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy, není-li dále stanoveno jinak, a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise. Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části.

Centrum zpřístupní výsledky celkového hodnocení nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu ředitelce školy prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitelka školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení se vyhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra na tiskopisu podle vyhlášky. Centrum zpřístupní protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka ředitelce školy prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději do 15. června 2024. Ředitelka školy předá žákovi protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, protokol obdrží i žák, který se ke zkoušce přihlásil a zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal.