Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky 2020/21 – jarní zkušební období:

Písemné zkoušky z ČJL a CJ: středa 7. dubna a čtvrtek 8. dubna 2021

Praktická zkouška: od čtvrtka 1. dubna do středy 14. dubna 2021obhajoby písemné maturitní odborné práce, od pondělí 19. dubna až středa 21. dubna 2021 – příprava rautu na Gastro Poděbrady 2021, čtvrtek 22. dubna 2021 –  realizace rautu na Gastro 2021

Didaktické testy společné části: od pondělí 3. května do pátku 14. května 2021 

Ústní zkouška zahrnující i zkoušky profilové části: pondělí 17. května až středa 19. května 2021

Datum výročního vysvědčení a předání vysvědčení: pondělí 26. dubna 2021

Studijní volno žáků: pondělí 10. května – pátek 14. května 2021