Maturitní zkoušky

Zadání MOP 2021-22

Maturitní zkoušky 2021/22 – jarní zkušební období:

Písemné zkoušky z ČJL a CJ: středa 6. dubna a čtvrtek 7. dubna 2022

Praktická zkouška: od pátku 1. dubna do středy 13. dubna 2022obhajoby maturitní odborné práce, od úterý 19. dubna až středa 20. dubna 2022 – příprava rautu na Gastro Poděbrady 2022, čtvrtek 21. dubna 2022 –  realizace rautu na Gastro 2022

Didaktické testy společné části: od pondělí 2. května do čtvrtka 5. května 2022 (konkrétní termíny do 1. září 2021 a JZS do 15. ledna 2022)

Ústní zkouška zahrnující i zkoušky profilové části: pondělí 16. května až středa 18. května 2022

 Datum výročního vysvědčení a předání vysvědčení: úterý 26. dubna 2022

Studijní volno žáků: pondělí 9. května – pátek 13. května 2022

Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum. Nejpozději následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitelka školy zpřístupní žákům.

Nově jsou součástí profilových zkoušek písemné práce a ústní zkoušky z ČJL a CJ. Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť.

Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy, není-li dále stanoveno jinak, a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise. Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části.

Centrum zpřístupní výsledky celkového hodnocení nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu ředitelce školy prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitelka školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení se vyhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra na tiskopisu podle vyhlášky. Centrum zpřístupní protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka ředitelce školy prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději do 15. června 2022. Ředitelka školy předá žákovi protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, protokol obdrží i žák, který se ke zkoušce přihlásil a zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal.