Maturitní zkoušky

SLOŽENÍ MATURITNÍ KOMISE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20 zde

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K  VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 zde

Ročníkové vysvědčení bude předáno v úterý 26. května 2020. Skupina ANJ1 přijde v 9.00 hod., skupina ANJ2 v 9.30 hod. Žáci přinesou nové vyplněné čestné prohlášení zde

Písemné zkoušky společné části:

V pondělí 1. června 2020 od 8.00 hodin MATEMATIKA, od 13.00 hodin ANGLICKÝ JAZYK.

V úterý 2. června 2020 od 8.00 hodin ČESKÝ JAZYK A LITERATURA, od 13.00 hodin RUSKÝ JAZYK.

Žáci se dostaví do školy 15 minut před začátkem zkoušky, sebou budou mít psací potřeby a roušku. Učebnu, ve které budou psát test, mají zapsanou v pozvánce, kterou obdrží e-mailem. Rozpisy budou k dispozici i na dveřích učeben.

Ústní zkoušky proběhnou v termínu od 10. do 12. června dle rozpisu, se kterým budou žáci včas seznámeni.