Maturitní zkoušky

Aktuální informace k maturitním zkouškám sledujte zde

Seznam literárních děl pro školní roku 2022-23

Zadání MOP 2022-23

Písemné zkoušky z ČJL a CJ: úterý 4. dubna a středa 5. dubna 2023

Zkouška z ČJL

Zkouška z AJ

Praktická zkouška: Příprava na raut se uskuteční od 18. 4. do 20. 4. 2023, RAUT při příležitosti Dne učitelů 2023 pro 50 osob dne 21. 4. 2023.

Didaktické testy společné části: od úterý 2. května do pátku 5. května 2023 (konkrétní termíny do 1. září 2022 a JZS do 15. ledna 2023)

Ústní zkouška zahrnující i zkoušky profilové části: pondělí 22. května až středa 24. května 2023

Datum výročního vysvědčení a předání vysvědčení: pátek 21. dubna 2023

Studijní volno žáků: pondělí 15. května – pátek 19. května 2023

Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum. Nejpozději následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitelka školy zpřístupní žákům.

Nově jsou součástí profilových zkoušek písemné práce a ústní zkoušky z ČJL a CJ. Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť.

Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy, není-li dále stanoveno jinak, a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise. Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části.

Centrum zpřístupní výsledky celkového hodnocení nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu ředitelce školy prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitelka školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení se vyhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra na tiskopisu podle vyhlášky. Centrum zpřístupní protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka ředitelce školy prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději do 15. června 2023. Ředitelka školy předá žákovi protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, protokol obdrží i žák, který se ke zkoušce přihlásil a zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal.