Maturitní zkoušky

Aktuální informace k maturitním zkouškám sledujte zde

Zkušební komise maturitních zkoušek 2022-23

Příkaz ředitele školy

Seznam literárních děl pro školní roku 2022-23

Zadání MOP 2022-23

Podzimní termíny maturitních zkoušek

Didaktické testy: pondělí 4. září až pátek 8. září 2023 (spádová škola GJP Poděbrady)

Písemné zkoušky z AJ: pátek 8. září 2023 v 8.00 hod. v budově školy

Ústní část: pátek 15. září 2023 v 7.45 hod. v budově školy