Maturitní zkoušky

ZADÁNÍ POŽADAVKŮ K  VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 zde

Praktická zkouška: od středy 1. dubna do středy 8. dubna 2020obhajoby písemné maturitní odborné práce

Raut Gastro Poděbrady 2020 – příprava: pondělí 20. dubna až středa 22. dubna 2020 a realizace rautu: čtvrtek 23. dubna 2020

Didaktické testy a písemné práce společné části: duben 2020 (písemné)                  a od pondělí 4. května do pátku 15. června 2020 (konkrétní termíny do 30. srpna 2019 a do 15. ledna 2020)

Ústní zkouška zahrnující i zkoušky profilové části: pondělí 25. května až středa 27. května 2020

Datum výročního vysvědčení a předání vysvědčení: středa 17. dubna 2020

Studijní volno žáků: pondělí 18. května – pátek 22. května 2020

Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum nejpozději 15. května 2020. Nejpozději následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitelka školy zpřístupní žákům.

Ohodnocené písemné práce z českého jazyka a literatury předává ředitelka školy Centru prostřednictvím informačního systému Centra do začátku konání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě v jarním zkušebním období a zároveň je bez zbytečného odkladu oznámí žákům.  Centrum zpřístupní výsledky písemných prací z cizího jazyka ředitelce školy v jarním zkušebním období do začátku konání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě. Ředitelka školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům. Centrum zpřístupní výsledky celkového hodnocení nejpozději do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu ředitelce školy prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitelka školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení se vyhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra na tiskopisu podle vyhlášky. Centrum zpřístupní protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka ředitelce školy prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději do 15. června 2020. Ředitelka školy předá žákovi protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, protokol obdrží i žák, který se ke zkoušce přihlásil a zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal.