Metodik prevence

Metodik prevence

Tuto funkci vykonává od Mgr. Kamila Brunclíková. Jejím úkolem je:

  • spolupracovat s učiteli těch předmětů, ve kterých je možné vhodnou formou zavádět do výuky etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu a další oblasti preventivní výchovy
  • koordinovat přípravu Minimálního preventivního programu, jeho zavádění ve škole a školském zařízení
  • sledovat rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů a uplatňovat metody, které mají ověřenou účelnost a lze u nich měřit efektivitu

Leták o šikaně pro rodiče zde

Kontakt: brunclikova@soupdy.cz