Jarní prázdniny

V týdnu od 1. 3. do 5. 3. 2021 jsou na naší škole jarní prázdniny. Pro ty, kteří poctivě plní úkoly v distanční výuce, je to příležitost vypnout počítač a hodit školu na týden za hlavu. No a ti, kteří mají nějaké resty, mají skvělou možnost všechno rychle dohnat. A nezapomeňte odevzdat přihlášky na nástavbu. Poslední termín je 1. března!

Read more

Důležité informace pro 3. ročníky

K závěrečným zkouškám budou připuštěni žáci, kteří PROSPĚLI v 1. pololetí 3. ročníku. Kdo měl z některého předmětu nedostatečnou, vykoná opravnou zkoušku dle příkazu ředitelky školy. Kdo byl z nějakého předmětu nehodnocen, domluví se s vyučujícím na termínu a času doplňkové zkoušky v budově školy. Doplňkové zkoušky musí být ukončeny do 31. 3. 2021, aby žáci, kteří neuspějí, mohli ještě […]

Read more

Informace pro maturanty

Hodnocení za 1. pololetí maturitního ročníku K maturitním zkouškám v jarním termínu mohou jít žáci, kteří se v řádném termínu přihlásili a prospěli v 1. pololetí školního roku 2020/21. Žáci, kteří měli v 1. pololetí na vysvědčení nedostatečnou, musí vykonat do 31. 3. 2021 opravnou zkoušku, kterou stanoví ředitelka školy. Pokud prospějí, mohou se účastnit jarního termínu MZ. Termíny opravných zkoušek zde Maturitní zkoušky třídy […]

Read more

Podání přihlášek na naši školu

Zájemci o studium na naši škole musí doručit přihlášky do 1. 3. 2021. Přihláška na tříleté obory musí být potvrzena lékařem, přihláška na nástavbové studium ne. Přihlášky můžete posílat poštou na adresu SOU společného stravování, Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady (raději doporučeně), vhodit do schránky u dveří do budovy školy, nebo přinést osobně do sekretariátu každý všední den od […]

Read more
1 2 3 127