Dokumenty školy, řády, zprávy

Inspekční zpráva České školní inspekce

Výroční zprávy 

GDPR

Preventivní program školy

Školní a klasifikační řád

Vnitřní řády

Etický kodex pedagogických pracovníků školy

Mapa školy