Adaptační kurzy tak trochu jinak

I v letošním roce se žáci prvních ročníků během prvních školních dní adaptovali. Poprvé však nešlo o výjezdní adaptační kurz, ale kurz, který se konal přímo v Poděbradech. Žáci se účastnili programu, který se odehrál v místní tělocvičně GYM24 pod vedením instruktorů. Poznali základy sebeobrany, vyzkoušeli si skupinovou spolupráci, která vedla k jejich bližšímu poznání a adaptaci. Druhý den je […]

Read more

Jitřenka se přidala k úklidu světa

V rámci projektu Ukliďme svět jsme se rozhodli vyčistit les u Bažantnice, dětské hřiště a naší ulici U Struhy, kde DM Jitřenka sídlí. Naplnili jsme 16 pytlů a nalezli v lese věci, které tam opravdu nepatří – kovová konstrukce, kuchyňská trouba, pila apod. Odpad jsme pečlivě roztřídili a ve spolupráci s městem Poděbrady bude odvezen technickými službami do kontejnerů. Pobyt […]

Read more

Výlet třídy KČ2A

KČ2A vyrazila v pátek 23. 6. 2023 na výlet do naší matičky Prahy. Zastavili jsme se u Národního muzea u pomníku Jana Palacha a Jana Zajíce, prošli „Václavák“, odpočinuli si ve Františkánské zahradě. Poté naše kroky směřovaly do Novoměstské radnice na Neviditelnou výstavu, abychom „nahlédli“ do života lidí se ztrátou zraku. Hodinu jsme strávili v naprosté tmě, pohybovali se po […]

Read more

Milá návštěva na Jitřence

Středeční první letní den byl plný veder a bouřek, ale také příjemného povídání. Na Jitřence proběhlo setkání s úspěšnými absolventy naší školy. Přijeli nás inspirovat a povyprávět o svých životech po škole Ondřej Trávníček a Marie Krátká. Ondra se po maturitě stal profesionálním hasičem a Maruška letos úspěšně obhájila titul bakalář na vysoké škole. Naši žáci na Jitřence nejenže pozorně […]

Read more
1 2 3 131