Školní vzdělávací program

Od 1. 9. 2009 probíhá výuka gastronomických oborů podle nového školního vzdělávacího programu s názvem „Gastronomické služby“

ŠVP obor 65-51-H/01 Kuchař-číšník + zkrácené studium

ŠVP obor 29-54-H/01 Cukrář + zkr. studium

ŠVP obor 29-53-H/01 Pekař

ŠVP obor 65-41-L/51 Gastronomie

ŠVP obor 65-41-L/51 Gastronomie od 1. 9. 2013

Vzdělávací program pro mimoškolní vzdělávání a výchovu žáků v domově mládeže