Přijímací řízení

Přihlášky jsou zaevidovány a všem uchazečům byl odeslán dopis s registračním číslem a informacemi o přijímacím řízení. Předběžné pořadí uchazečů je k dispozici zde.

Uchazeči o nástavbové studium obdrželi pozvánku k přijímacím zkouškám. Přijímací řízení pro nástavbové studium a jeho podmínky naleznete zde.