Přijímací řízení

Přihlášky musí být odevzdány do 1. března 2019. Veškeré informace k přijímacímu řízení pro tříleté obory + zkrácené studium jsou k dispozici zde.

Přijímací řízení pro nástavbové studium a jeho podmínky naleznete zde