Přijímací řízení tříleté obory + zkrácené studium

Druhé kolo přijímacího řízení bylo ukončeno, v současné době máme všechna volná místa obsazena.

Počty přijímaných uchazečů
Název oboru vzděláníKód oboru vzděláníZaměření oboru vzděláníSchválený maximální počet tříd a přijatých žáků pro školní rok 2020/2021
TřídyŽáci
Kuchař – číšník 65-51-H/01Kuchař – číšník
Cukrář 29-54-H/01Cukrář 
Pekař29-53-H/01Pekař

Přihlášky

Přihláška je k dispozici zde. Vysvětlivky k tiskopisu přihlášky zde.

Přihlášky se podávají přímo ředitelce školy osobně v sekretariátu nebo zasláním na adresu školy a to do 1. března 2020.

Prosíme uchazeče a jejich zákonné zástupce, aby byla přihláška řádně vyplněna, zároveň připomínáme, že je nutné uvést kromě názvu a kódu oboru vzdělání též zaměření.

Součástí přihlášky je i lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání, najdete zde

Kritéria přijímacího řízení   najdete zde

Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí

Seznam přijatých uchazečů zveřejníme na webových stránkách a v budově školy pod registračním číslem dne 22. 4. 2020. Rozhodnutí o přijetí se uchazečům nezasílají.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešleme rozhodnutí o nepřijetí.  

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrzuje uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tedy do 7. 5. 2020.

Odvolání

Odvolání proti nepřijetí je možné podat ředitelce školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Stejná pravidla platí pro uchazeče o zkrácené studium – denní studium pro absolventy maturitního oboru. Pro bližší informace o tomto typu studia volejte 314 314 920 nebo 702 088 872.