Labenka

Středisko praktického vyučování Labenka

Zahrnuje školní jídelnu, školní restauraci a školní prodejnu.

školní restaurace

školní restaurace

Zde probíhá praktické vyučování žáků pod dohledem učitelů odborného výcviku.
Uskutečňuje se zde školní stravování žáků, stravování zaměstnanců školy a školských zařízení a stravování dalších osob za úplatu. Zároveň zde probíhá praktické vyučování žáků. Budova zahrnuje školní jídelnu (a kuchyň), restauraci (a kuchyň), nové výukové středisko, prodejnu, salonek, zázemí (sklady, sklepy, kanceláře, šatny, toalety a úklidové prostory). Výrobní střediska i odbytová střediska jsou vybavena moderními stroji (konvektomat, termoregulační zařízení), přístroji, nástroji a inventářem, které odpovídají hygienickým, bezpečnostním i estetickým požadavkům. Provoz je zajištěn počítačovou technikou (registrační pokladny, systém objednávání, skladové hospodářství atd.).
Adresa: Husova 22, 29001 Poděbrady, tel.: 314 314 910