Školní jídelna

Ve školní jídelně se uskutečňuje školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole a na domově mládeže.

Školní jídelna zajišťuje také stravování zaměstnanců školy a Domova mládeže Jitřenka a stravovací služby pro další osoby, a to za úplatu.

Pokrmy připravují žáci pod dohledem učitelů odborného výcviku.

Strava je podávána formou restauračního stravování, kdy strávníci jsou obsluhováni žáky z oboru číšník. V provozu je také výrobna cukrářských výrobků, ve které pracují opět žáci pod vedením učitelů odborného výcviku.

 

školní jídelna

školní jídelna

Využijte on-line objednávkový  systém jídel zde