Informační stránky

2. kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obor Kuchař-číšník na školní rok 2022-23. Uchazeči musí doručit vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem v co nejkratší době na adresu školy. Pro další informace volejte tel.: 314 314 920, nebo 702 088 872.

Read more

Výsledky přijímacího řízení pro obor Gastronomie

Seznam přijatých uchazečů pro šk. rok 2022/23 obor Gastronomie Žádáme všechny uchazeče, aby se dostavili do sekretariátu školy převzít rozhodnutí. Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj zájem studovat na naší škole do 6. 5. 2022. Nepřijatí uchazeči mají možnost odvolat se proti rozhodnutí do 3 pracovních dnů ode dne obdržení rozhodnutí o nepřijetí.

Read more

Výsledky přijímacího řízení pro tříleté obory

Seznam přijatých uchazečů pro šk. rok 2022/23 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK Seznam přijatých uchazečů pro šk. rok 2022/23 CUKRÁŘ Seznam přijatých uchazečů pro šk. rok 2022/23 PEKAŘ Pokud není vaše registrační číslo na seznamu přijatých uchazečů, vyčkejte na doručení rozhodnutí o nepřijetí. Do 3 pracovních dnů od jeho převzetí máte možnost podat odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení.

Read more
1 2 3 33