Informační stránky

2. kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje dne 13. 5. 2019 druhé kolo přijímacího řízení na tříletý učební obor Kuchař-číšník. Přihlášky potvrzené lékařem odevzdejte co nejdříve v sekretariátu školy osobně nebo poštou. Počet míst je omezen. Bližší informace na tel.: 314 314 920, 702 088 872

Read more

Ředitelské volno

Dne 31. 5. 2019 bude mít z důvodu konání písemných závěrečných zkoušek ředitelské volno z teoretického vyučování 2. směna (třídy KČ1B, KČ2B, CUP2, M1).

Read more

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu v Poděbradech

Jom ha-šo’a je den připomínky šesti milionů Židů, kteří byli zavražděni během holocaustu. V Poděbradech se naši žáci Marie Krátká a Roman Bunda připojili k čtení jmen poděbradských žen, dětí a mužů. Osudy poděbradských Židů také připomněla PhDr. Hrabětová. Je důležité si události, jako byl holocaust, stále připomínat, aby se už nikdy neopakovaly.

Read more

Pamětní listy starosty 2019

Při příležitosti Dne Poděbrad předává starosta města každý rok Pamětní list studentům a pedagogům, jejichž práce je mimořádně významná a zaslouží si ocenění. V letošním roce byli za naši školu vybráni žáci Anna Friedenbergerová, Andrea Novohradská, Jan Slebodník a zástupkyně ředitelky školy Mgr. Ladislava Vaňková. Zúčastnili se společně s pedagogy a žáky ostatních poděbradských škol slavnostního oběda v kongresovém centru […]

Read more
1 2 3 13