Informační stránky

Krásné léto

Kolektiv našich zaměstnanců – ať už pedagogických i nepedagogických, přeje všem našim žákům a příznivcům krásné léto plné sluníčka a pohody!!!

Čtěte více

Opravné a doplňkové zkoušky

Doplňkové zkoušky z tělesné výchovy se budou konat 28. 8. 2018 v 10.00 hodin. Z ostatních předmětů si domluví termín každý žák sám s vyučujícím na poslední prázdninový týden. Zkušební komise a rozpis komisionálních opravných zkoušek žáků srpen 2018 Pondělí, 27. 8. 2018  Informační technologie Předseda: Mgr. Brunclíková Zkoušející: Bc. Vach, přísedící: D. Ježek 9.00 hodin v budově školy, učebna ICT, […]

Čtěte více

Víme, jak reklamovat a nejen to

Časopis dTest připravil ve spolupráci se studenty právnické fakulty sérii přednášek pro spotřebitele. Jedna taková se odehrála i na naší škole. Budoucí právnička Marie Smělá vysvětlila našim žákům, jak mají postupovat v případě reklamací a uplatňování záruk na zboží, nakupování na internetu i třeba při výběru mobilních operátorů. Tak jsme zase o něco chytřejší 🙂

Čtěte více
1 2 3 11