Dodatečná cena pro Miss panenku

V letošním i v loňském roce se naše dívky z internátu zapojili do úžasné akce s názvem Miss panenka. Tato  soutěž je součástí projektu ‚Adoptuj panenku a zachráníš dítě‘, který na podporu očkovacích programů v nejchudších zemích světa rozvíjí český UNICEF již od roku 2002. Soutěžící mají za úkol vyrobit panenku, která je pak nabídnuta k prodeji na stránkách UNICEF a za cenu 600,– Kč si jí může kdokoliv zakoupit. Tím organizace získá prostředky na očkování pro jedno dítě.

Minulý rok vyhrála tuto soutěž Maruška Krátká a letos dodatečně převzala na Krajském úřadě Středočeského kraje cenu z rukou ředitelky UNICEF Pavly Gomba, a to jednodenní let do Kodaně s prohlídkou skladu humanitárních pomocí.

GRATULUJEME a jsme pyšní nejen na Marušku, ale i na ostatní, kterým není svět okolo lhostejný.