Důležité informace pro 3. ročníky

K závěrečným zkouškám budou připuštěni žáci, kteří PROSPĚLI v 1. pololetí 3. ročníku. Kdo měl z některého předmětu nedostatečnou, vykoná opravnou zkoušku dle příkazu ředitelky školy. Kdo byl z nějakého předmětu nehodnocen, domluví se s vyučujícím na termínu a času doplňkové zkoušky v budově školy. Doplňkové zkoušky musí být ukončeny do 31. 3. 2021, aby žáci, kteří neuspějí, mohli ještě vykonat opravnou zkoušku. Pokud vám něco není jasné, pište na e-mail admin@soupdy.cz, nebo volejte na 702088872.

Rozpis opravných zkoušek zde