Exkurze do Terezína

Za krásného letního počasí se uskutečnila ve středu 11. 5. 2022 exkurze do Terezína, které se zúčastnily třídy M1, KČ1A a počet doplnili vybraní žáci z tříd KČ2A a CUP2. Prohlídka Malé pevnosti s poutavým výkladem průvodkyně rozšířila znalosti o 2. světové válce a holokaustu. Následovalo promítání v kině, zhlédli jsme dochované fragmenty filmu, který měl sloužit nacistům k propagandě Terezína. Exkurzi jsme zakončili v Muzeu ghetta prohlídkou expozice „Terezín v konečném řešení židovské otázky“. Nové poznatky žáci jistě uplatní v předmětech literatury a společenských věd, ale především v osobním životě z hlediska uvědomění si životních hodnot.

Mgr. Lucie Novotná