Informace pro maturanty

Hodnocení za 1. pololetí maturitního ročníku

K maturitním zkouškám v jarním termínu mohou jít žáci, kteří se v řádném termínu přihlásili a prospěli v 1. pololetí školního roku 2020/21.

Žáci, kteří měli v 1. pololetí na vysvědčení nedostatečnou, musí vykonat do 31. 3. 2021 opravnou zkoušku, kterou stanoví ředitelka školy. Pokud prospějí, mohou se účastnit jarního termínu MZ.

Termíny opravných zkoušek zde

Maturitní zkoušky třídy M2

Společná část maturitní zkoušky

Didaktické testy proběhnou v termínech od 3. 5. – 5. 5. 2021

Prodloužení časového limitu:

DT – ČJL – 85 min.

DT cizí jazyk – 110 min. (prodloužení u části čtení a jazykových kompetencí)

DT matematika – 135 min.

Mimořádný termín DT (přihlášení do 10. 5. 2021) pro žáky, kteří se nemohli dostavit k řádnému termínu z důvodu onemocnění COVID19 nebo karantény. Tento termín se bude konat na spádových školách od 14. 6. – 16. 6. 2021

Profilové maturitní zkoušky (písemné z českého jazyka a cizích jazyků, praktická a ústní)

Písemné maturitní práce z ČJL a cizího jazyka se nekonají!!

Praktická maturitní zkouška (PMZ)

V závislosti na vývoji situace s Covid-19 a z toho vyplývajících epidemiologických opatřeních v aktuálním čase jsou tyto varianty vykonání praktické maturitní zkoušky:

  1. Pokud rozvolnění epidemiologických opatření dovolí vykonat PMZ v neomezené míře, bude se zkouška skládat z těchto částí:
  • zpracování maturitní odborné práce (dále jen MOP)
  • obhajoba MOP (termín: 1. – 14. 4. 2021)
  • vlastní realizace slavnostní akce (raut), vyplývající z MOP (datum konání: 23. 6. 2021, příprava rautu 21. 6. – 22. 6. 2021)
  1. V případě, že se nebude moci uskutečnit vlastní realizace slavnostní akce – raut (např. z důvodu omezení počtu osob při hromadném setkání), bude mít zkouška tyto části:
  • zpracování MOP
  • obhajoba MOP (termín: 1. – 14. 4. 2021)
  1. Pokud by nebyla umožněna fyzická přítomnost žáků ve škole ve skupinách (cca 15 žáků), bude hodnocení PMZ provedeno pouze na základě zpracování MOP.

Vedení školy zatím určilo vykonání PMZ variantou 1. O případném upravení a přechodu na jinou variantu vykonání zkoušky v závislosti na vývoji situace s Covid-19 budou žáci včas informováni.

Ústní maturitní zkoušky

Termíny ústní MZ: 17. 5. – 19. 5. 2021

Zkoušky: ČJL, cizí jazyk + odborné předměty: EKO, ÚČE, CER, HPR

Hodnocení 2. pololetí maturitního ročníku

Bude-li mít žák ve 2. pololetí nedostatečnou, může konat MZ, pokud MZ vykoná úspěšně, je na jeho uvážení, zda si doplní opravnou zkoušku. V případě, že některou část MZ neudělá, nesplní podmínky MZ a může pouze požádat o opakování ročníku.