Jak se chytá příležitost za pačesy…

V září 2019 se uskutečnila  na naší škole pro studenty  třídy M2 přednáška „Soutěž a Podnikej“. Byl nám představen projekt pro středoškoláky, který může nastartovat podnikání  studentům již na střední škole. Základem je vlastní nápad a  ten musí být originální. Náš tým (jsem v týmu se středoškolákem z Kolína) vymyslel  aplikaci, která má sloužit jako psychická podpora při řešení životních problémů a krizí. Máme přiděleného mentora, s kterým spolupracujeme a již se nacházíme ve 3. úrovni soutěže. Bližší informace o soutěži zde.

Myslím si, že když je příležitost, tak se musí využít a na nic nečekat. Toto je  velká šance,  jak si vyzkoušet cestu k úspěšnému podnikání. Naším cílem je ale především pomáhat lidem.

Ondřej Trávníček (M2)