Jitřenka vyhlásila VZPouru úrazům

Projekt zdravotní pojišťovny  je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na  školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum. Tak zní teorie. V praxi na Jitřenku zavítali Jarmila a Pavel a bylo to velice dojemné, podnětné a zajímavé povídání. Jedna vteřina nepozornosti, blbosti, mladické nerozvážnosti, frajeřiny a změní se vám celý váš dosavadní život. Nenávratně. Na konci besedy bylo snad každému jasné, jak je důležité zbytečně neriskovat a  dávat na sebe pozor. Děkujeme moc lektorům za to, že se dokázali podělit o svůj životní příběh a všem dětem z Jitřenky, které se zapojily do diskuze a projevily svou empatii a city.

Bc. Klára Schulzová