Kolem světa ve čtyřech dnech

Díky organizaci Aiesec a jejímu projektu Edison měli naši žáci možnost poznat vrstevníky z odlišných zemí a kultur a zdokonalit se v anglickém jazyce. A díky Nadaci rozvoje občanské společnosti si mohli žáci maturitních ročníků v rámci mezipředmětových vztahů vyzkoušet, jaké to je být majitelem cestovní agentury a postarat se o své zahraniční klienty.

Poslední lednový týden nechal našim žákům nahlédnout pod pokličku některým odlišným kulturám. Nabídka byla rozmanitá, stážisté z Brazílie, Ruska, Ukrajiny, Estonska a Gruzie nám představili své země, památky, zvyky a také kuchyni; velkou přidanou hodnotou byl anglický jazyk, prostřednictvím kterého se naši žáci se stážisty domlouvali.

V pondělí se díky prezentacím našich hostů žáci dozvěděli spoustu již zmíněných informací a odpoledne se ve větru a sněhu společně vydali na prohlídku Poděbrad. Zastavili se v místech, která jsou spjata s osobnostmi našeho města: MUDr. Ladislav Filip, Ing. Josef Fanta, MUDr. Jan Evangelista Purkyně, politik František Ladislav Rieger. Mezi pátou a osmou hodinou se všem stal útočištěm Zámecký biograf, kde si užili promítání filmu Avatar.

Úterní exkurze do Kutné Hory poskytla opět dotek historie. Návštěva Kostela Sv. Barbory, Vlašský dvůr, Kostnice v Sedleci, to vše mohlo nabídnout toto historické město spjaté s těžbou stříbra na našem území. Žáci maturitních tříd působili ve funkci průvodců a poskytovali informace i nad rámec Bookletu, který si předtím pro stážisty připravili.

Ve středu projekt pokračoval „Day of Gastronomy“, kdy nám naši hosté servírovali jejich tradiční oblíbená jídla. Jednotlivé připravené pokrmy byly skutečně rozmanité nejen svým vzhledem, ale i chutí. Měli jsme talíře naplněné sladkým, slaným i pálivým. V odpoledních hodinách si naši zahraniční návštěvníci prohlédli poděbradské sklárny a poté se vydali po místech, která zaujmou spíše mladší generaci.

A závěr? Ten se opravdu vydařil a v našich srdcích zůstane vřelá vzpomínka. Nejenže v rámci prezentací propojili naši noví přátelé Českou republiku s ostatními představenými zeměmi, ale závěrečné karaoke skutečně spojilo úplně všechny, atmosféra byla úžasná a mnohým se končit ani nechtělo. Děkujeme za nádherný zážitek.

Ing. Martina Červená

Mgr. Irena Martínková