Návštěva z poslanecké sněmovny

Ve středu 27. 2. navštívil naši školu poslanec Parlamentu ČR Ing. Jan Skopeček, aby přiblížil svou práci žákům nástavbového studia. Po chvíli se rozběhla čilá diskuse a k našemu překvapení se maturanti zajímali i o důchodovou reformu a podobná témata 😉. Poté následovala prohlídka Labenky a pan poslanec viděl i náš soutěžní dort, se kterým jsme se účastnili soutěže Na Karmeli. Příjemné setkání bylo zakončeno společným obědem s vedením školy a podle spokojených výrazů můžeme snad doufat, že se u nás vaří minimálně stejně dobře, jako v poslanecké sněmovně 😄