Pomáhejte s námi australské fauně postižené požáry!

Na výzvu pražské ZOO zareagovala naše žákyně Tereza Zelingerová a se svou třídou CUP2 se zapojila do pomoci ohrožené AUSTRÁLII, a to hlavně zvířatům v této oblasti. Děvčata oslovila spolužáky, učitele i administrativní pracovníky. Žákyním se podařilo vybrat celkem 3 370, – Kč, které budou odeslány na konto zřízené ZOO Praha.
Třídy: CUP1 227,- Kč, CUP2 563,- Kč, CUP3 257,- Kč, KČ2A 100,- Kč, KČ2B 66,- Kč, KČ3A 380,- Kč, KČ3B 320,- Kč, M1 200,- Kč, M2 257,- Kč – celkem 2 370,- Kč
Pedagogové + administrativa: Mgr. Čílová, Bc. Kožíšková, Mgr. Vach, Ing. Vaněrková, Věra Hradecká, Ivona Hrabětová, Mgr. Klouda, Ing. Křížová, Ing. Danko, Mgr. Jarkovská – celkem 1000,- Kč
Moc všem děkujeme!
Bc. Kožíšková a třída CUP2