Přednáška o družstevním podnikání

Dne 23. listopadu 2021 navštívili školu dva zajímaví hosté. Pro žáky maturitní nástavby si připravili přednášku o družstvu, což je jedna z právních forem podnikání, a také zajímavé povídání o pražírně kávy Fair&Bio, která se nachází v Kostelci nad Labem.

Prvním přednášejícím byl Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D., proděkan fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze, který žáky seznámil formou prezentace s různými formami družstevnictví, tradicí družstevního podnikání, dělení do oblastí, ale i historií družstevnictví – socialistický systém X dnešní podoba např. COOP, Raiffeisen bank… Zajímavým tématem byla pro posluchače informace o Fairtrade neboli spravedlivém obchodování.

Druhým hostem byl Martin Třešňák, vedoucí pražírny kávy ve společnosti Fair & Bio, jejíž motto zní: „Dáváme šanci výjimečným lidem, kteří ji zpravidla nedostávají.“ Pražírna zaměstnává mladé lidi s mentálním a fyzickým postižením, kteří dojíždějí z okolních měst a vesnic. Starají se o administrativu i balení. Ve firmě Fair & Bio zpracovávají kávu, která je fair trade, tedy vypěstovaná, sklizená a skladovaná za podmínek, kdy nikdo nepracuje v nedůstojném nebo závadném prostředí a každý za svou práci dostane přiměřeně zaplaceno.

Pan Třešňák vyprávěl velmi zajímavým způsobem o stádiích pražení kávy a jejím balení a také o dalších aktivitách, které s tímto druhem podnikání souvisejí (vratné dózy, bezobalová káva, šití sáčků a tašek z pytlů od nakoupené kávy,…)

Přednáška byla pro naše žáky velmi přínosná, protože tato témata se přímo dotýkají jejich budoucí maturitní zkoušky z odborných předmětů.