Příjímací řízení obor Kuchař-číšník

Přijímání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je ukončeno. Další zájemci o studium na naší škole musí počkat na vyhlášení 2. kola (předpoklad květen 2023).

Kritéria přijímacího řízení

  • Uchazeči nekonají přijímací zkoušky!
  • Uchazeči jsou přijímáni podle průměru za první a druhé pololetí předposledního úplného ročníku a první pololetí posledního ročníku základní školy (do průměru nezapočítáváme chování) až do stanoveného počtu žáků v jednotlivých tříletých oborech studia. Vpřípadě stejného průměru rozhodují o pořadí uchazeče známky z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka, respektive průměr těchto známek.
  • Při stanovení pořadí přihlížíme též k hodnocení chování žáka, případně k hodnocení z hlediska zájmu o obor, pokud toto hodnocení bude součástí přihlášky.

Přijímáme 120 uchazečů (vzhledem k počtu podaných přihlášek předpokládáme přijetí všech uchazečů).

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem dne 22. dubna 2023 na webových stránkách školy www.soupdy.cz a na vchodových dveřích budovy školy.

Pokud bude vaše registrační číslo na seznamu přijatých uchazečů:

  • zveřejnění seznamu je oznámením ředitelky školy, že vyhovuje žádostem o přijetí
  • svůj úmysl vzdělávat se na naší škole musíte potvrdit odevzdáním vyplněného zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu (tj. do 9. 5. 2023 včetně)