Pro uchazeče o studium na naší škole

Školu a naše propagační video si můžete prohlédnout zde

Jakékoliv dotazy zodpovíme na telefonu 702 088 872, nebo na e-mailu: admin@soupdy.cz

Pro školní rok 2021/2022 otevíráme tyto obory vzdělávání:

65-51-H/01 kuchař – číšník, se zaměřením kuchař – číšník, kuchař, číšník (3 roky v denní formě vzdělávání)

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na soukromé podnikání v pohostinství. Možnost pokračovat v nástavbovém studiu.  

29-54-H/01 cukrář (3 roky v denní formě vzdělávání)

Absolvent oboru cukrář nachází uplatnění v potravinářském sektoru, zejména v cukrářské, případně cukrovinkářské výrobě (menších a středně velkých cukrárnách i hotelech) a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských a cukrovinkářských výrobků.  

29-53-H/01 pekař (3 roky v denní formě vzdělávání)

Absolvent učebního oboru pekař nachází uplatnění v potravinářském sektoru, zejména v pekařské výrobě. Bude připraven zpracovávat základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu pekařských výrobků, řídit technologické procesy při výrobě chleba a běžného a jemného pečiva, obsluhovat a provádět základní údržbu technologického zařízení, vykonávat činnosti související s prodejem pekařských výrobků. Je schopen hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků dle norem. Tento obor je zahrnut do stipendijního programu v rámci Strategie podpory odborného vzdělávání ve Středočeském kraji. Stipendijní program je financován z rozpočtu Středočeského kraje

65-41-L/51 gastronomie (2 roky v denní formě vzdělávání v nástavbovém studiu)

Nástavbové studium pro žáky, kteří získali výuční list v oboru kuchař-číšník. Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích v pohostinství, tj. ve stravovacích a ubytovacích zařízeních. Uplatní se ve vedoucích pozicích jako šéfkuchaři nebo číšníci – specialisté. Jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele.

Počty přijímaných žáků budou a kritéria přijímacího řízeny zveřejníme na www.soupdy.cz do 31. ledna 2021

  • na tříleté učební obory uchazeči nekonají přijímací zkoušky
  • na nástavbové studium uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku

PŘIHLÁŠKY MUSÍ BÝT PODÁNY DO 1. BŘEZNA 2021