Prváci jsou už adaptovaní

Během měsíce září proběhl adaptační kurz pro třídy KČ1A, KČ1B, CP1A a CP1B. Žáci strávili dvě noci ve Frýdštejně, v penzionu Sport. Měli možnost poznat se s třídní učitelkou, výchovnou poradkyní, ale hlavně se spolužáky. Při různých týmových a seznamovacích hrách také mnohdy poznali i více sami sebe. Dva dny utekly jako voda a určitě jsou třídy teď připravené společně trávit čas i ve školních lavicích a na praxi.

Fotografie z kurzů jsou k dispozici na facebookových stránkách školy.