Slavnostní předávání výučních listů

Definitivní tečkou za závěrečnými zkouškami letošních třetích ročníků se stalo slavnostní předávání výučních listů v obřadní síni Městského úřadu v Poděbradech za účasti pana starosty, zástupkyně ředitelky Mgr. Vaňkové a třídních učitelů. Došlo i na dojemné proslovy, dárečky, květiny a slzičky v očích. Každé loučení je smutné, protože něco končí, ale zároveň začíná další životní etapa, tak všem přejeme HODNĚ ŠTĚSTÍ do budoucna.