“The Taste of Europe”

V  týdnu od 6. do 11. května bylo pět žáků naší školy SOU společného stravování Poděbrady součástí projektu spolupráce čtyř regionů, 4-network-project vocational schools, Porýní-Falce, francouzského Burgundska, polského Opolského vojvodství a našeho Středočeského kraje. Celý projekt proběhl pod patronací prezidenta Parlamentu spolkové země Porýní –Falc, pana Hendrika Heringa.

Paní Bettina Münch-Rosenthal, koordinátor pro mezinárodní spolupráci v rámci čtyř regionů z Aufsichts und Dienstleistungsdirektion Rhineland-Palatinate, společně se svými spolupracovníky Ulrike Peters, zástupkyní školy BBS Bertzdorf-Kirchen, Janinou Rassadin a Jonathanem Spindlerem, výkonnými řediteli Partnership Association of Rhineland –Palatinate/Four-Network e.V., připravila pro studenty bohatý program, který byl zaměřen na sblížení a spolupráci národů prostřednictvím jednoho společného jazyka – angličtiny. Díky návštěvě školy v Bertzdorf-Kirchen, lihovaru v Birkenhof, vinařství v Oppenheim, vzdělávacího střediska Landjugendakademie v Altenkirchen, hotelu Wildpark v Bad Marienberg postupně mizely mezi studenty hranice a vytvořili jednojazyčnou skupinu.

Velmi příjemně jsme byli přijati prezidentem Parlamentu spolkové země Porýní –Falc, panem Hendrikem Heringem. Pohovořil se studenty ve velmi přátelské atmosféře. Z naší strany získal informace o projektu, například co nás překvapilo a co bylo jeho největším přínosem.

Završením týdenního spolužití všech čtyř národů byla příprava čtyřchodového menu, charakteristického pro každou ze zúčastněných zemí. Studenti celý den tvrdě pracovali, aby v jeho závěru mohli pohostit 40 pozvaných hostů. Během dne už byly hranice mezi jednotlivými národy zcela neviditelné, vzájemně si pomáhali, radili si a rozuměli si, angličtina byla slyšet všude. Cíl práce byl splněn, angličtina studenty spojila a dala jim možnost “podívat se i za hranice”.

Ing. Martina Červená

Fotografie zde